Health for Children with Music – maailman ensimmäinen kansainvälinen lasten musiikkiterapian konferenssi Helsingissä

 In Musiikkiterapia

Konferenssin pääteemat olivat musiikkiterapia lasten sairaanhoidossa ja lastenpsykiatriassa.

Koronan vuoksi jo muutaman kerran siirretty konferenssi saatiin onnistuneesti toteutettua 26-27.4.2022. Järjestäjätahot olivat HUS, Jyväskylän yliopisto sekä Suomen musiikkiterapiayhdistys ry. Musiikkiterapeutteja ja musiikkiterapian tutkijoita oli matkannut Suomeen yli 20 maasta. Osallistujia oli pitkälti toistasataa paikan päällä ja loput hyödynsivät videoitujen esitysten katselumahdollisuutta.

Pääosa ohjelmasta painottui viimeaikaisten tutkimusten ja tutkimusprojektien esittelyyn, mutta myös käytännön työstä nähtiin useita esimerkkejä. Musiikkiterapiassa niin kuin muillakin tieteenaloilla edellytetään, että tohtorikoulutettavat osallistuvat aktiivisesti alan konferensseihin verkostoituakseen ja löytääkseen paikkansa tiedeyhteisössä. Konferenssiohjelmassa erityisen ilahduttavaa oli suomalaisten tutkijoiden ja kliinikoiden suuri osuus tässä korkeatasoisessa kansainvälisessä seurassa.

Musiikkiterapia lasten sairaanhoidossa ja lastenpsykiatriassa

Ensimmäisen päivän otsikkona oli musiikkiterapia lastensairaaloissa. Ohjelmasta nousi esiin kolme pääteemaa:

  • Musiikkiterapia ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen ja heidän perheidensä tukena ja keskosvauvan kehityksen edistäjänä
  • Sairaalahoidossa olevien lasten kivunlievitys musiikkiterapian keinoin
  • Syöpää sairastavien lasten ja heidän perheenjäsentensä musiikkiterapia

Oli hienoa kuulla, miten musiikkiterapiaa toteutetaan HUS:n uudessa lastensairaalassa.

Jälkimmäinen päivä oli omistettu musiikkiterapialle lastenpsykiatriassa. Aiheet ja näkökulmat olivat varsin vaihtelevia, mikä onkin ominaista lasten ja nuorten musiikkiterapialle. Esityksissä käsiteltiin mm.  perhekeskeisiä ja moniammatillisia työskentelymalleja, traumatyöskentelyä, pelko-oireita ja valikoivaa puhumattomuutta. Oman esitykseni aihe oli psykoterapeuttisesti painottunut musiikkiterapia eri tavoin vammaisten lasten kanssa, etenkin sellaisten lasten, joiden puheilmaisu on rajoittunutta tai puuttuu kokonaan. Pohdin siinä teoreettisia lähtökohtia, tavoitteiden asettelua sekä näiden lasten erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioimista terapian toteutuksessa.

Etukäteen määritellyistä painopistealueista saattoi johtua, että autismikirjon lasten musiikkiterapia oli tässä konferenssissa vahvasti aliedustettuna siihen nähden, miten paljon tutkimustietoa siitä on julkaistu ja kuinka yleinen musiikkiterapian kohderyhmä on kyseessä. Lisää lapsiin liittyviä aiheita käsiteltiin toki heti seuraavana päivänä alkaneessa 10. Pohjoismaisessa musiikkiterapiakonferenssissa. Tulossa on myös perheiden kanssa työskentelyyn painottuva symposium Wienissä syyskuussa.

Livemusiikkia lapsilta ja lapsille

Musiikkiterapiakonferensseissa saadaan aina kuulla paikallisten taiteilijoiden esittämää livemusiikkia, tällä kertaa luonnollisesti suomalaisten lasten (muskarilaisten ja lasten lied-kurssin oppilaiden) valloittavia esityksiä.  Konferenssi huipentui konserttiin, jossa Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston sinfoniaorkesteri soitti tanskalaisen musiikkiterapeutin ja tutkijan Ilan Sanfin syöpälapsille säveltämää musiikkia. Sävellyksen ”The Magic Hot Air Balloon” ja siihen liittyvän tarinan kuunteleminen on tutkimusten mukaan helpottanut lasten oloa ja kipuja. Tämä ainutlaatuinen konsertti ja tieto, että kyseessä oli maailman ensimmäinen lasten musiikkiterapian konferenssi, ylittivät myös Ylen uutiskynnyksen, mikä oli todella hienoa.

Kiitos! 

Konferenssin puitteet olivat upeat ja järjestelyt sujuivat hienosti. Kiitos kaikille tahoille, jotka mahdollistivat tapahtuman onnistumisen! Kiitos myös Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistykselle, joka tuki minun osallistumistani apurahalla!

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend