Ain’ laulaen työtäs tee, tralalaa – käytätkö musiikkia terapiatyössäsi?

 In Musiikki ja kuntoutus

Olen menossa ensi viikolla puheterapeuttien koulutuspäiville kertomaan musiikista vuorovaikutuksen välineenä. Esityksen valmistelu on saanut minut pohtimaan uudella tavalla oman musiikkiterapiatyöni perusteita. Musiikki on minun työssäni olennainen vuorovaikutuksen väline, kaikkien työvuosieni jälkeen lähes itsestäänselvyys. Mutta miten eri tavoin musiikki on vuorovaikutuksen väline? Ja millä muulla tavalla se voi olla terapeutin työväline? Onkin ollut mielenkiintoista etsiä musiikin käytöstä sellaisia elementtejä, jotka voisivat soveltua esimerkiksi puheterapeuttien käyttöön.

Musiikin, varsinkin mielimusiikin äärellä syntyy jaettua tarkkaavuutta ja musiikillisen kohtaamisen hetkiä. Yhdessä musisointi on vuorovaikutusta parhaimmillaan, varsinkin silloin kun asiakkaan on eri syistä vaikea ilmaista itseään puheella. Soittaessa ja laulaessa voidaan vuorotella, tehdä aloitteita ja innostua menemään mukaan toisen aloitteisiin. Itseilmaisu vapautuu ja monipuolistuu. Rytmi, liike ja melodiakin tukevat tarvittaessa puheentuottoa. Joskus yhdessä kuunneltu kappale tai itse keksitty laulu voi kertoa tunteista ja ajatuksista, joita ei saa sanotuksi.

Tuntuuko joskus siltä, ettei lapsiasiakas keskity kuuntelemaan ohjeitasi? Entä jos kokeilet ohjeiden antamista laulaen. Itselle tuttuun helppoon melodiaan voi keksiä aina uudet, tilanteen mukaiset sanat. Laulu kertoo mitä tapahtuu, se auttaa ennakoimaan ja strukturoimaan. Laulu itsessään voi olla myös harjoitus tai se voidaan yksilöllisesti muokata sellaiseksi, esimerkiksi harjoiteltaessa äänteitä, nimeämistä tai käsitteitä.

Musiikki luo terapiatilanteeseen työskentelyä edistävää ilmapiiriä. Se tukee keskittymistä ja motivoi toimintaan. Musisoinnin ilon syntymiseen ei tarvita musiikillista huippulahjakkuutta tai erityistaitoja. Sekä asiakkaalla että terapeutilla on lupa olla rohkeasti omalla tavallaan musiikin äärellä.  Kannustan kokeilemaan itselle luontevia tapoja käyttää musiikkia omassa työssä. Omalla kohdallani olen huomannut, että työpäivääni piristää, jos uskallan välillä heittäytyä ja kokeilla jotain uutta vanhojen hyväksi havaittujen menetelmien lisäksi.

Odotan mielenkiinnolla Tampereen reissua ja ajatustenvaihtoa siellä paikalla olevien puheterapeuttien kanssa. Vaikka kyseessä on yksittäinen luento, sisältää se  jonkin verran myös käytännön ideoita ja ehdotuksia. Toki toivon, että niistä syntyy vähintäänkin keskustelua. Omakohtainen harjoittelu sekä ideoiden kokeileminen ja työstäminen edellyttävät kuitenkin vähän enemmän aikaa. Jos tällainen käytännönläheinen koulutuspäivä kiinnostaa, ota yhteyttä ja kerro toiveistasi. Kehittelen mielelläni uusia, osallistujien toiveiden pohjalta räätälöityjä koulutuksia.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend