Mielenterveys on jokaisen oikeus

 In Mielenterveys, Musiikki ja kuntoutus

Kehitysvammaisten ihmisten mielenterveys teemana EAMHID 2023 -kongressissa

Tänään 10.10.2023 vietetään maailman mielenterveyspäivää teemalla ’Mielenterveys on jokaisen oikeus’.

Kehitysvammaisten ihmisten mielenterveys on tuttu ja tärkeä teema sekä omassa terapiatyössäni että tutkimusaiheenani. Olen pohtinut mielenterveyden, erityisesti positiivisen mielenterveyden käsitettä tässä blogissa aiemmassa kirjoituksessani. Kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten musiikkiterapiaa käsittelevä kirjallisuuskatsaus (Saukko & Hakomäki 2019) on julkaistu Kelan julkaisusarjassa.

Mutta miten päädyin osallistumaan otsikossa mainitsemaani kongressiin 21-23.9.2023? Maaliskuussa etsin Kehitysvammaliiton sivustolta jotain ja tämän kongressin mainos osui silmiini. Kyseessä oli siis 14th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability, alaotsikkona ’Best practices – better life’ ja paikkana Helsinki. Mainoksessa oli mies kitaran kanssa ja esiintyjälistassa mainittiin Resonaarin ja Lyhty ry:n muusikoita, mutta tieteellisestä ohjelmasta ei löytynyt mitään musiikkiin viittaavaa. Niinpä lähetin sinne abstraktin otsikolla ”Music and music therapy in promoting the mental health of people with intellectual disability” ja ilokseni se hyväksyttiin.

Kongressin antia

EAMHID-kongressiin oli kiinnostavaa osallistua, koska aiemmat kokemukseni olivat kaikki musiikkiterapian alaan jollain lailla liittyneistä kongresseista. Omistautuneisuus kehitysvammaisten ihmisten asialle huokui osanottajista, joita oli paikan päällä ja etänä ainakin yli 500: tutkijoita, lääkäreitä, psykologeja, terapeutteja, lähityöntekijöitä sekä jonkin verran kehitysvammaisia aikuisia ja omaisia.

Rinnakkaisista ohjelmista kävin itse kuuntelemassa lähinnä arviointiin ja terapiaan liittyviä esityksiä. Mielenkiintoinen oli myös erotusdiagnostiikkaa käsittelevä luento. Terapiatyön ja tavoitteiden asettamisen kannalta asiakkaiden diagnooseja merkittävämpiä ovat tiedot toimintakyvystä sekä arkielämän haasteista ja voimavaroista. Mutta lääkärin tehtävä on pohtia esimerkiksi, onko henkilön jumittavassa ja toistavassa käyttäytymisessä kyse autismiin liittyvistä piirteistä, pakko-oireisesta häiriöstä vai molemmista. WHO:n uusi tautiluokitus ICD-11 oli myös tarkastelun kohteena. Suomessa sen käyttöönottoa vasta valmistellaan, koska suomenkielistä käännöstäkään ei ole vielä saatavilla. Muita laajoja aihekokonaisuuksia olivat mm. elämänlaatu ja hyvinvointi yleensä, omaisten näkökulmat ja heille tarjottava tuki, haastava käyttäytyminen, kommunikaatio, emotionaalisen kehityksen arviointi, digitalisaatio, koulutus ja työllistyminen, autismi ja traumanäkökulmat.

Mitä tulevaisuudessa

Seuraava EAMHID-kongressi järjestetään vuonna 2025 Belgiassa. Sen järjestelytoimikuntaan kuuluu myös kehitysvammaisia jäseniä ja kongressin keskeiset teemat ovat monimuotoisuus, lahjakkuuden ja kykyjen esiin nostaminen sekä mahdollisimman hyvä saavutettavuus ja esteettömyys myös kongressin järjestelyissä.

Kahden vuoden kuluttua matkustan Belgiaa todennäköisemmin Saksaan Musiikkiterapian Euroopan kongressiin, mutta Belgian kongressin järjestelyt ja teemat herättävät minussa innostunutta vastakaikua. Kongressiväki, tutkijat ja ammattilaiset edustavat kiistatta oman alansa asiantuntemusta sillä tavalla kuin olemme tottuneet ajattelemaan. Ammatilliseen asiantuntijuuteen voi sisältyä myös valta tehdä toisia ihmisiä koskevia suosituksia ja päätöksiä, joita toki pyritään tekemään parhaan käytettävissä olevan tiedon ja eettisten periaatteiden ohjaamana. Tulevan kongressin teemat kannustavat pohtimaan, voisimmeko laajentaa ajatteluamme siten, että vielä aiempaa enemmän huomaamme ja arvostamme monenlaista tietoa, kaikenlaisia kykyjä ja vahvuuksia ja sellaista kokemuksellista asiantuntemusta, jota meillä itsellämme ei ole. Ja jos vastaamme kyllä, siirtyykö ajattelun muutos arkisen aherruksen keskellä sanoista tekoihin.

Omassa esitykesssäni toin esiin musiikin monia mahdollisuuksia kehitysvammaisten lasten ja aikuisten arjessa ja kuntoutuksessa. Tietysti toivon, että tulevissa kongresseissa musiikki olisi taiteellisten esitysten lisäksi esillä enemmän myös tieteellisessä ohjelmassa.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend