Musiikki on tuttua, turvallista ja ennustettavaa – webinaari musiikkiterapeuttien työskentelystä sotaa paenneiden ihmisten kanssa

 In Musiikin merkitys, Musiikkiterapia

Pari viikkoa sitten (12.3.2022) osallistuin Musiikkiterapian maailmanjärjestön (World Federation of Music Therapy) järjestämään webinaariin, jonka otsikko oli ”Music therapy in crisis support. Providing psychological first aid to mitigate the effects of trauma for war refugees.”. WFMT:n kriisi-interventioiden komissio oli reagoinut nopeasti globaaliin tarpeeseen ja organisoinut erittäin korkeatasoisen etäkoulutuksen, jossa luennoi neljä alan kansainvälistä asiantuntijaa. Kuulijoiden joukossa oli myös ukrainalaisia musiikkiterapeuttikollegoita. Painopiste tässä webinaarissa oli lyhytkestoisessa ensiaputyyppisestä työskentelyssä, siinä ei käsitelty pitkäjänteistä musiikkipsykoterapiaa posttraumaattisen stressireaktion tai muiden psyykkisten ongelmien hoitamiseksi.

Aikomukseni oli referoida koulutuksen anti tässä blogikirjoituksessa, mutta osoittautui mahdottomaksi valita, mitkä kouluttajien esittelemistä teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista ottaisin mukaan ja mitkä jättäisin pois. Sen vuoksi suosittelen kaikille aiheesta kiinnostuneille webinaarista julkaistun tallenteen katsomista omin silmin ja omista lähtökohdista käsin.

Kouluttajina toimineiden musiikkiterapeuttien asiakkaina on ollut eri-ikäisiä ihmisiä ja perheitä, jotka ovat kohdanneet luonnon tai ihmisen aiheuttaman trauman/kriisin. Työtä on tehty mm. pakolaisleirin lasten ja kotimaastaan toiseen maahan paenneiden lapsiperheiden kanssa. Musiikkiterapeutit ovat tukeneet myös näiden ihmisten kanssa työskenteleviä eri alojen ammattilaisia ja ohjanneet käyttämään musiikkia heidän oman työnsä tilanteissa.

Akuutissa kriisitilanteessa musiikki tarjoaa turvaa, lohtua ja levon hetkiä. Mahdollisuus luovaan toimintaan vahvistaa voimavaroja ja toivoa. Kokoontuminen musiikin äärelle ja yhteinen musisointi lisäävät ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikki sallii monenlaisten tunteiden ilmaisun, myös ilon ja naurun. Musiikkiterapeutin ohjaamissa ryhmissä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia musiikkiterapian menetelmiä ja muitakin luovia toimintamuotoja riippuen osallistujien yksilöllisistä ja yhteisistä tarpeista.

Minulla on musiikkiterapeutin koulutus, pitkä työkokemus ja halu auttaa – miksi en saman tien ryhtyisi hommiin? Webinaari antoi paljon eväitä ihan käytännön työn tasolla, mutta muistutti myös, mistä kaikista asioista pitää ottaa selvää ja huolehtia (ennen kuin ryhtyy tuumasta toimeen). Kun haluan antaa tukea, minun tulee myös ottaa vastaan tukea ja tarvitsemaani tietoa, tehdä yhteistyötä, olla joustava sekä tiedostaa oman osaamiseni ja voimieni rajat. Olisi hienoa, jos Suomessakin voisi verkostoitua, jakaa toisten musiikkiterapeuttien ja muiden musiikkia työssään käyttävien ammattilaisten kanssa tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä työskentelystä pakolaisten kanssa. Mikä taho ottaisi tästä kopin?

Aiemman kirjoitukseni musiikkiterapeuttien työskentelystä pakolaisleirillä voit lukea tästä.

Lisätietoa musiikkiterapeuteille ja muille asiasta kiinnostuneille:

The Global Crises Intervention Commission on koonnut WFMT:n sivustolle paljon hyödyllistä aineistoa. Siellä on mm. luetteloita tutkimuksista ja muista julkaisuista sekä komission laatima muistilista musiikkiterapeuteille otsikolla ”General Guidelines for Music Therapists Working in Crises Intervention”.

Webinaarin kouluttajilta löytyy myös julkaisuja, esim. Coombes, E. (2018). We All Came From Somewhere. Voices: A World Forum for Music Therapy, 18(1). https://doi.org/10.15845/voices.v18i1.915

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend