Musiikkiterapiaa meillä ja muualla

 In Musiikkiterapia

European Music Therapy Confederation (EMTC) on nimennyt marraskuun 15. päivän musiikkiterapialle omistetuksi päiväksi. Päivää vietetään tänä vuonna yhdeksättä kertaa ja teemana on tällä kertaa ”Musiikki alkaa” (Music begins). Maaliskuussa juhlistetaan sitten taas World Federation of Music Therapy (WFMT) -järjestön organisoimaa kansainvälistä musiikkiterapiapäivää.

Musiikkiterapian nimikkopäivinä nähdään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tervehdyksiä ja videoita eri puolilta maailmaa. Myös kansainvälisissä konferensseissa näyttäytyy aina laaja kirjo alan tutkimusta ja käytännön työtä. On kiinnostavaa ja avartavaa saada tietoa, millaista musiikkiterapiaa ja sen tutkimusta tehdään eri maissa ja maanosissa.

Onko musiikkiterapia samanlaista vai erilaista meillä ja muualla? Kansainväliset musiikkiterapiajärjestöt keräävät ja koordinoivat tietoa jäsenmaidensa tilanteista: musiikkiterapeuttien koulutuksesta, ammatillisesta asemasta ja työtilanteesta, musiikkiterapiapalvelujen tuottamisen jakautumisesta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken, musiikkiterapian viitekehyksistä ja käytännön toteutustavoista, tieteellisestä tutkimuksesta ja julkaisuista. Näissä suhteissa havaitaan kyllä maiden välisiä eroja.

Suomalainen musiikkiterapia on suomalaista, mutta kytkeytyy myös pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen perinteeseen, unohtamatta laajempia kansainvälisiä yhteistyökuvioita. Suomalaisen musiikkiterapian juuret ovat 1960-70-luvun psykiatrisissa sairaaloissa ja kehitysvammalaitoksissa. Tulevaisuudessa toimimme hyvinvointialueilla ja toivottavasti kaikkialla muuallakin, missä voimme asiantuntemuksellamme edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointia. Maailmalta voimme löytää uusia ideoita, kuinka työskennellä yksittäisten ihmisten, pariskuntien, perheiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä kasvokkain sekä tarvittaessa etäyhteyden välityksellä.

Vaikka ulkoiset puitteet, toimintakulttuurit ja musiikkityylit vaihtelevat, musiikilliset kohtaamiset ovat ytimeltään samanlaisia kaikkialla maailmassa. Mitä tapahtuu, kun musiikki alkaa soida? Musiikki on moniaistinen kokemus sekä silloin, kun kokee musiikkia kuuntelijana, että tilanteessa, jossa itse tuottaa musiikkia. Viriää kehollisia tuntemuksia, tunteita, mielikuvia ja muistoja. Syntyy yhteyksiä ja vuorovaikutusta: minä suhteessa musiikkiin, suhteessa itseeni, suhteessa toiseen tai toisiin tässä musiikin luomassa tilassa.

Musiikki on läsnä elämässämme monin tavoin ja monella tasolla. Parhaimmillaan musiikki ja muu taide osana arkea tuottaa hyvinvointia ja kohottaa elämänlaatua. Musiikin käyttö oman työn välineenä on monen alan ammattilaisille tuttua ja luontevaa. Mikä sitten varsinaisessa musiikkiterapiassa on erityistä? Musiikkiterapeutin ammatillinen koulutus antaa musiikkiterapeutille valmiudet hyödyntää kaikkia tieteellisesti todistettuja musiikin vaikutuksia ja merkityksiä luovasti ja yksilöllisesti, jotta pystyy kohtaamaan juuri sen ihmisen, ryhmän tai yhteisön tarpeet, jonka kanssa hän kulloinkin työskentelee.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend