Terapeutti vaikuttajana – minä vaikuttajana

 In Työelämä

Osallistuin jokin aika sitten Helsingin Psykologiyhdistyksen järjestämään päivään, jonka otsikko oli Jätä jälki! ja teemana vaikuttaminen psykologin työssä. Paikkana oli kaunis Katajanokan Kasino meren rannalla. Päivä sisälsi inspiroivia puheenvuoroja, keskustelua, verkostoitumista – ja herkullista ruokaa 😊.

Hepsy-päivä 26.10.2019 Katajanokan Kasinolla. Kuva Päivi Saukko

Omat esikuvat ja vaikuttajat matkan varrella

Teemapäivän puhujat Sanna Selinheimo, Annamari Heikkilä, Visa Sarparanta, Lauri Lukka ja Nina Lyytinen edustivat hyvin monenlaisia työuria ja psykologian sovellusaloja. Heitä oli pyydetty pohtimaan vaikuttamisen teemaa sekä nimeämään esikuviaan ja itseensä vaikuttaneita henkilöitä oman ammatillisen matkansa varrelta.

Haastoin itseni ja haastan myös sinut miettimään henkilöitä ja kokemuksia, jotka ovat vaikuttaneet sinun ammatillisiin valintoihisi ja ammatilliseen kasvuusi. Löytyykö esikuvia? Millaisia eväitä työhön, arvoja tai ajattelumalleja olet heiltä omaksunut?

Moni musiikkiterapeutti kertoo, että kokemukset musiikin merkityksestä omassa elämässä ovat motivoineet hakeutumaan musiikkiterapeutin ammatillisiin opintoihin.

Vaikuttaminen, mitä se on?

Filosofi tai tutkija voisi pohdiskella pitkäänkin, miten määritellä vaikuttaminen, vaikutus ja vaikuttaja. Visa Sarparanta kiteytti oman näkökulmansa toteamalla, että vaikuttaminen on sitä, että tuottaa reaktion toisessa ihmisessä, saa jotain liikkeelle, liikuttaa. Hän kannusti jokaista tarttumaan rohkeasti tilaisuuteen käyttää vaikutusvaltaa: ”Jos näet vaikuttamisen tarpeen, pohdi miten itse voisit edistää asiaa.” Mikä on sinun ammatillisen osaamisesi, koulutuksesi ja kokemuksesi tuoma lisäarvo? Osaatko tuoda tilanteeseen tieteellisen näkökulman tai kommentoida asiaa erityisesti yksittäisen ihmisen tai ihmisryhmän kannalta? Onko sinulla viisautta arvioida, millaista yhteiskunnallista merkitystä kyseisellä asialla on?

Lauri Lukka kertoi omasta, psykologille epätyypillisestä työhistoriastaan. Hänkin rohkaisi uteliaisuuteen ja avoimuuteen tarttua eteen tuleviin mahdollisuuksiin. Hän muistutti myös siitä, että vaikuttajan tulee olla tietoinen omista arvoistaan. Tuottavatko vaikutukset, joihin pyrit, eettistä ja kestävää hyvinvointia? Kenen etua tavoiteltavat muutokset palvelevat?

Terapeutti vaikuttaa aina

Useimpien terapeuttien vaikuttamisen ytimessä on yksilötyö eli henkilökohtaiset kohtaamiset ja prosessit asiakkaiden kanssa. Kyse on kuitenkin harvoin vain pelkästä yksilöterapia-asiakkaasta. Vaikutuksen piirissä ovat myös hänen perheensä sekä hänen lähiyhteisöjensä jäsenet.

Nina Lyytinen totesi omassa puheenvuorossaan, että usein kiinnitetään huomiota lähinnä määrälliseen vaikuttavuuteen, sen kuvailemiseen ja mittaamiseen. Hän halusi nostaa esiin myös laadullisen vaikuttavuuden, josta kertovat yksittäisten ihmisten kokemukset ja tarinat. Asiakkaat muistavat vuosien takaa jopa yksittäisiä kohtaamisista, terapeuttien sanomisia ja tekemisiä, joilla on ollut juuri siinä tilanteessa ratkaiseva merkitys. Musiikkiterapiaprosesseissa näistä käytetään käsitettä ”meaningful moments” eli merkitykselliset hetket.

Kuka päättää, millaiset terapian vaikutukset ovat tavoittelemisen arvoisia?

Minä vaikuttajana

Inspiroivan teemapäivän puhujat vaikuttivat käytännössä erittäin monissa eri rooleissa: erilaisissa oman alan työtehtävissä, terapeuttina, kollegana, työyhteisön jäsenenä, työnohjaajana, harjoittelijoiden ohjaajana, opettajana, kouluttajana ja tutkijana. Myös vapaaehtoistyö mainittiin, samoin kuin kirjojen kirjoittaminen ja erilaiset median kautta vaikuttamiset: blogit, podcastit, lehtijutut, haastattelut ja julkiset esiintymiset.

Kaikki vaikuttamisen muodot eivät tunnu itsestä luontevilta. Voinko edes kutsua itseäni vaikuttajaksi. Jos ei vaikutus, niin vaikutelma syntyy joka tapauksessa. Kaikista kohtaamisista jää jonkinlainen jälki. Terapeuttina ja ihmisenä teen aina vaikutuksen ja luon vuorovaikutusta!

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend