Tutkimus

Lasten kuntoutus, musiikkiterapia & musiikki mielenterveyden edistäjänä

Tutkimustyöstäni

 • väitöstutkimukseni käsitteli musiikkiterapian tavoitteita lapsen kuntoutusprosessissa [lue sähköinen julkaisu]
 • väitöskirjassa tarkastellaan myös lasten kuntoutukseen liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä, esimerkiksi lapsikuntoutujalähtöisyyttä ja kuntoutuskumppanuutta
 • aiemmin olen tutkinut mm. erilaisten taustamuuttujien vaikutusta musiikin kokemiseen
 • seuraan aktiivisesti sekä Suomessa että ulkomailla tehtävää tutkimusta, joka liittyy musiikkiterapiaan ja musiikin vaikutuksiin
 • tapaan tutkijakollegoita eri maista alan kansainvälisissä kongresseissa

Tämän hetkisiä post doc-tutkimusaiheitani ovat mm. musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn sekä musiikki ja musiikkiterapia kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyden edistäjänä.

Ota yhteyttä, jos tutkimusyhteistyö kiinnostaa.

 • Päivi Saukko
  Päivi Saukko Kouluttaja, Tutkija, Musiikkiterapeutti, Työnohjaaja

  Olen toiminut yli 30 vuotta musiikkiterapeuttina ja psykologina. Koulutukseltani olen filosofian tohtori, laillistettu psykologi, musiikkiterapeutti ja työnohjaaja.

Tutkimusyhteistyö

Y hteistyökumppaneitani meneillään olevissa tutkimusprojekteissa ovat Säveltarinoita t:mi ja Kela, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.

Kiitän tutkimusapurahojen myöntäjiä saamastani tuesta.

Omien tutkimusprojektieni lisäksi olen osallistunut Metropolia Ammattikorkeakoulun, Lastensuojelun Keskusliiton ja Kelan yhteiseen LOOK-hankkeeseen (Lapsen oikeus osallistua kuntoutumiseensa) yhden kehittäjäkumppanin, Terapiakeskus Terapeijan terapeuttina.

Kansainvälinen toiminta

 • Useita esityksiä kansainvälisissä kongresseissa mm. lasten musiikkiterapian tavoitteista, kielihäiriöisten lasten musiikkiterapiasta sekä vanhempien odotuksista lapsen terapeuttia kohtaan
 • Yhteispohjoismainen projekti The Nordic Network of Research in Music, Culture and Health 2011-2013.
 • Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien musiikkiterapeuttien ja tutkijoiden verkosto Music Therapy with Families.

Start typing and press Enter to search