Kuntoutus

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimustietoon perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto.

Musiikkiterapeuttina…

  • yli 30 vuoden työura lasten kuntoutuksesta erityiskouluilla, sairaalassa ja yksityisenä terapeuttina
  • aiemmin työskentelin psykologina lasten ja perheiden kanssa mm. perheneuvoloissa ja sopeutumisvalmennuskursseilla
  • asiakkaistani suurin osa on ollut lapsia ja nuoria, joilla on kokonaiskehitykseen, vuorovaikutukseen, puheen ja kielen kehitykseen, tunne-elämään tai toiminnallisiin valmiuksiin liittyviä vaikeuksia
  • minulla on ollut myös aikuisneurologisia asiakkaita
  • työskentelytapani kulmakiviä ovat olleet elämän monimuotoisuuden ymmärtäminen, lapsilähtöisyys, kuntoutuskumppanuus asiakkaan lähiyhteisön kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö

Lähimpänä sydäntäni ovat olleet asiakkaat, jotka eivät eri syistä kommunikoi puheen avulla tai se on hyvin vaikeaa. Silloin musiikkiterapian menetelmät tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia kohtaamiseen, jakamiseen ja ymmärretyksi tulemiseen jopa kokonaan ilman sanoja.

En ota enää vastaan uusia terapia-asiakkaita. Koulutettujen musiikkiterapeuttien yhteystietoja löytyy Suomen musiikkiterapiayhdistyksen sivustolta ja Kelan palveluntuottajahausta.

  • Päivi Saukko
    Päivi Saukko Kouluttaja, Tutkija, Musiikkiterapeutti, Työnohjaaja

    Olen toiminut yli 30 vuotta musiikkiterapeuttina ja psykologina. Koulutukseltani olen filosofian tohtori, laillistettu psykologi, musiikkiterapeutti ja työnohjaaja.

Terapiavastaanottoni oli vuosina 1996 – 2021 Lasten Terapiakeskus Terapeijassa Espoossa.

Tiesitkö?

Musiikkiterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon hakeudutaan useimmiten lääkärin lähetteellä. Kun musiikkiterapiaa suositellaan hoito- tai kuntoutussuunnitelmassa, sen kustannukset voi korvata esim. Kela tai hyvinvointialue. Mikäli lähetettä tai suositusta ei ole, terapiaa voi saada myös omakustanteisesti. Tällöin sovitaan yleensä aluksi arviointikäynneistä tai kokeilujaksosta.

Start typing and press Enter to search