ICF-toimintakykyluokitus musiikkiterapeutin työssä

 In Musiikki ja kuntoutus, Musiikkiterapia

Terapiatyössä pyritään auttamaan asiakasta ja edistämään hänen toimintakykyään eri osa-alueilla. Entä terapeutin oman toimintakyvyn osatekijät?

Pidin hiljattain musiikkiterapeuteille ICF-koulutuspäivän, joka käsitteli toimintakykyä, sen osa-alueita ja luokituksen soveltamista omaan asiakastyöhön. Aktiiviset osallistujat tekivät päivästä erittäin antoisan ja inspiroivan myös kouluttajalle.

Koulutuksessa totesin muun muassa, että erittäin laajasta toimintakyvyn osa-alueiden luokituksesta on eri tarkoituksiin muokattu lyhyitä versioita, joita kutsutaan ydinlistoiksi. Päivän jälkitunnelmissa aloin vähän leikkimielisestikin pohtia, millainen olisi musiikkiterapeutin oman toimintakyvyn ydinlista. Millaiset osa-alueet eli alaluokat ICF-luokituksesta olisivat terapeutin itsensä kannalta sellaisia, joiden toimivuudesta hänen olisi hyvä pitää huolta, jotta hän jaksaisi tehdä laadukkaasti vaativaa työtään ja voisi itsekin hyvin.  

Ensimmäisestä versiosta tuli tällainen. Sisältökuvaukset, millaisista kehon ja mielen toiminnoista, suorituksista ja osallistumisesta näissä alaluokissa on kyse, löydät THL:n sivustolta: https://www.thl.fi/icf-koodit/

Musiikkiterapeutin toimintakyvyn epävirallinen ydinlista (laatinut Päivi Saukko helmikuussa 2022)

 • b1267 Luotettavuus
 • b1301 Motivaatio
 • b1521 Tunteiden säätely
 • b1643 Kognitiivinen joustavuus
 • d115 Kuunteleminen
 • d138 Tiedon omaksuminen
 • d163 Ajatteleminen
 • d220 Useiden tehtävien tekeminen
 • d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen
 • d310-d349 Kommunikointi: kielellisten, ei-kielellisten ja musiikillisten viestien ymmärtäminen ja tuottaminen, esim. d332 Laulaminen
 • d570 Omasta terveydestä huolehtiminen
 • d710-d770 Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet
 • d8500-d8502 Ammatinharjoittaminen, osa-aikatyö tai kokopäivätyö
 • d910 Yhteisöllinen elämä
 • d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika, etenkin d9202 Taiteet ja kulttuuri

Mitä lisäisit tai poistaisit omasta versioistasi? Mikä sinun terapiatyössäsi tai muussa työssäsi on tärkeää asiakkaittesi ja itsesi kannalta?

ICF on WHO:n kehittämä kansainvälinen terveyden, toimintarajoitteiden ja toimintakyvyn luokitus, joka perustuu biopsykososiaaliseen viitekehykseen. Tämä tarkoittaa moniulotteista ymmärrystä terveydestä ja toimintakyvystä. Lääketieteellinen terveydentila eli mahdolliset sairaudet, vammat tai erilaiset diagnoosit eivät kerro paljoakaan siitä, kuinka henkilö pystyy toimimaan omassa arkiympäristössään ja elinolosuhteissaan. On siis tarvittu laajempi malli ja luokitus osa-alueista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat henkilön kykyyn toimia ja osallistua. Suomessa muun muassa Kela käyttää ICF-luokitusta kuntoutuksen viitekehyksenä. Lisätietoa toimintakyvyn käsitteestä ja ICF:stä löytyy THL:n sivustolta.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend