Mitä mietin koronakeväänä

 In Musiikki ja hyvinvointi, Työelämä

Mietin paljon ja kaikenlaista. Vakiintuneet kuviot menivät hetkessä uusiksi niin omassa elämässä kuin terapiatyössä, kouluttamisessa ja työnohjauksessakin.

Mietin voiko vai ei

Mietin, kenelle asiakkaistani musiikkiterapiaa voi alkaa toteuttaa etäyhteyden välityksellä. Tämä voiminen sisältää useita näkökulmia. Voiko asiakkaalle minun näkemykseni mukaan olla hyötyä etämusiikkiterapiasta vai ei. Voiko siitä olla jollain tavalla haittaa. Voivatko asiakas ja hänen lähiyhteisönsä, esimerkiksi lapsen vanhemmat tai aikuisen asumisyksikkö, suostua etämusiikkiterapiaan ja sen vaatimiin uudenlaisiin järjestelyihin. Voiko etäterapia teknisesti toteutua. Voiko asiakkaalle olla suurta haittaa siitä, että terapia ei voi toteutua etänä. Voiko etäterapiaa ja läsnäterapiaa pitää verrannollisina suhteessa kunkin asiakkaan terapialle asetettuihin tavoitteisiin ja hänen terapiassaan hyväksi havaittuihin terapiamenetelmiin. Voiko etäterapiaa pitää läsnäterapian täysimittaisena korvaajana vai onko se korvike. 

Etätyönohjaus oli itselleni jo tuttua, mutta etäkoulutuksia ja verkkokursseja varten piti hankkiutua uuden tiedon äärelle.

Mietin vointia

Miten koronatilanne uhkineen ja rajoituksineen vaikuttaa asiakkaitteni vointiin. Ja miten terapian odottamaton keskeytyminen vaikuttaa asiakkaitteni vointiin. Miten asiakkaiden lähipiirit jaksavat, kun kuntoutuksen tuki ja monet muut arjen tukitoimet on yllättäen vedetty pois. Kuka huolehtii kokonaisuudesta ja itse kunkin voinnista. Entä oma, läheisteni ja työtovereitteni jaksaminen?

Mietin voimavaroja

Poikkeustilanne on vienyt voimia, mutta samalla pakottanut pysähtymään ja pohtimaan, mistä löytää tarvittavia voimavaroja selviytymiseen. Musiikki voi olla useille meistä sekä tavallisessa arjessa että poikkeusoloissa erittäin merkityksellinen voimavara. Kriisin edetessä monet tärkeät asiat ja tekemiset julistettiin kielletyiksi. Oma voimakas vastareaktioni oli, että musiikki on edelleen sallittua. Tällä otsikolla kirjoitin edelliset blogijuttuni. Musiikin lisäksi tuli löydettyä uudelleen monta muuta tapaa rentoutua, saada ajatukset pois huolestuttavista asioista, työstää esiin nousevia tunteita, kokea iloa ja toivoa. 

Mietin voimaantumista

Kyselen asiakkaani kuulumisia. Terapia on ollut keskeytyksissä useita viikkoja. Ohjaaja kertoo, että asiakkaalla on mennyt tiukkoja rajoituksia sisältäviin olosuhteisiin nähden hyvin. Ilahdun. Henkilökunta on onnistunut tekemään asukkaiden uudenlaisesta arjesta toimivaa. Asiakkaani on pystynyt sopeutumaan muutokseen ja toimimaan vähintään entisellä tasollaan muuttuneessa arjessa. Ohjaaja on havainnut terapian tavoitteena olleita edistysaskelia. On tapahtunut asiakkaan ja yhteisön voimaantumista, minkä uskon auttavan heitä eteenpäin myös sitten, kun koko terapiaprosessi joskus päättyy.

Lopuksi mietin, miten voin jatkaa

Viime viikkoina on puhuttu paluusta normaaliin ja siitä, että kyseessä onkin uusi normaali. Toivon, että uudenlaiset auttamisen, ohjaamisen, neuvottelemisen ja kouluttamisen tavat pysyvät varteenotettavina vaihtoehtoina, joita voidaan käyttää silloin kun se on asiakkaan tai muiden asianomaisten kannalta tarkoituksenmukaista. Vielä hartaammin toivon, että meillä säilyy mahdollisuus tavata toisiamme samassa tilassa sijaiten sekä työasioissa että yksityiselämässä.

Olen nyt kesäkuussa voinut joidenkin terapia-asiakkaiden kanssa aloittaa uudelleen tapaamiset vastaanotolla. Se on ollut molemminpuolinen ilo pitkän tauon tai poikkeusjärjestelyjen jälkeen. Minun monille asiakkailleni ”normaali” musiikkiterapia on nimenomaan musiikin tekemistä yhdessä ja moniaististen kokemusten jakamista tässä ja nyt. Videovälitteisesti voidaan kyllä tehdä terapiaa, mutta ei juuri tällaista. Iloitsemme nyt jokaisesta kohtaamisesta ja hetkestä tietoisina siitä, että elämme epävarmuuden ja muutosten aikaa. Tämä saa taas kerran miettimään, mikä on olennaista ja arvokasta työssäni ja koko elämässä. Miten voin toiveikkuuden säilyttäen jatkaa juuri niiden asioiden edistämistä niillä keinoilla, joihin voin vaikuttaa.

Leppoisaa juhannusta ja rentouttavaa kesää!

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend