”Music therapy in progress: please disturb” (Musiikkiterapia käynnissä: saa häiritä)

 In Musiikkiterapia

”Shoogle”

Kirjoituksen otsikko on Edinburghissa 8-12.6.22 pidetyn 12. Euroopan musiikkiterapiakonferenssin tunnus. Tunnus leikittelee terapiahuoneiden ovissa usein nähdyn ohjeistuksen sanamuodolla. Viestiä vahvistettiin skottilaisella sanalla ”shoogle”, joka kuulosti hyvin monimerkityksiseltä käsitteeltä, englanniksi se voisi olla mm. ”shake”: Ravistele itseäsi ja asenteitasi! Musiikkiterapeutti, alan tutkija tai kouluttaja, karista pois luutuneet ajatusmallisi ja päästä irti vakiintuneista toimintatavoistasi! Näiden teemojen äärelle kokoontui yli 500 musiikkiterapeuttia paikan päälle ja yli 300 osallistui etäyhteyden välityksellä. Tarjolla oli toki myös rentoa yhdessäoloa, musiikkia ja tanssia (skotlantilaista ceilidh-tanssia) sekä ajatusten vaihtoa vanhojen ja uusien tuttavien kanssa.

Ajatella ja tehdä toisin

Ohjelmatarjonta oli varsin laaja ja sisälsi osaksi tavanomaisia tutkimusprojektien yms. esittelyjä, mutta työpajoissa ja monissa esityksissä konferenssin teema oli otettu jollain lailla huomioon. Uudet näkökulmat ja lähestymistavat olivatkin mielenkiintoisia, esimerkiksi hieno tapausselostus musiikkiterapiaprosessista, joka toteutui asiakkaan haasteet ja vahvuudet huomioivasti pääsääntöisesti ulkotiloissa kävellen ja eri kulkuneuvoilla matkustaen. Osallistuin myös perheiden kanssa työskentelevien musiikkiterapeuttien verkoston kutsumana ”vierailulle” heidän tilaisuuteensa, jossa tarjoiltiin alustuksia ja keskustelua sisältänyt ”juhla-ateria”. Erään session aihe oli työskentely vaikeasti monivammaisten aikuisten kanssa, minkä yhteydessä kuulijoita haastettiin tiedostamaan arvojaan ja asenteitaan: Suhtaudunko eri tavalla asiakkaaseeni, jos hän on syntymästään saakka vaikeavammainen/kehitysvammainen tai jos hänen tilansa johtuu myöhemmin tapahtuneesta sairastumisesta tai vammautumisesta? Miksi kehitysvammaisten aikuisten musiikkiterapiasta on tehty niin vähän tutkimusta verrattuna moniin muihin asiakasryhmiin? Valitsin myös useampia esityksiä, joissa pohdittiin musiikkiterapeutin työn uusia ulottuvuuksia; etäkuntoutusta, ohjauksellista työskentelyä ja moniammatillisia näkökulmia.

Yhteinen menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Konferenssin yhteydessä vietettiin Euroopan musiikkiterapiajärjestö EMTC:n 30-vuotisjuhlaa. Valokuvakooste menneistä tapahtumista ja edesmenneiden alan vaikuttajien muistelu saivat monien silmäkulmat kostumaan. Nykytilanteen tarkastelua johti EMTC:n väistyvä suomalainen puheenjohtaja Esa Ala-Ruona. EMTC edustaa jäsenyhdistystensä kautta lähes 7500:aa musiikkiterapeuttia 32 maasta. Tulevaisuuden näköaloja ja toiveita esittivät neljä musiikkiterapeuttia omakohtaisten kokemustensa pohjalta. Oli koskettavaa ja tärkeää kuulla näiden kollegoiden toivovan, että tulevaisuudessa alamme yhteisöissä, koulutuksissa ja kokoontumisissa toteutuisi täysi yhdenvertaisuus ja esteettömyys. Että jokainen meistä saisi olla täydesti ja kokonaisena oma itsensä. Puhujat viittasivat esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen, etnisen ja kulttuurisen taustan rikkauteen, neurologiseen erilaisuuteen tai fyysisen toimintakyvyn vaihteluun. Oletamme ja kuvittelemme olevamme suvaitsevaisia, huomioon ottavia ja syrjimättömiä sekä asiakkaitamme ja toinen toisiamme kohtaan, mutta näiden kollegojen kokemuksen mukaan olemme yhä matkalla kohti näiden arvojen mukaista toimintaa. Vaikka musiikki, joka on olennainen osa työtämme, on mitä suurimmassa määrin monimuotoista, yksilöllisesti koettua ja toteutettua, mutta samalla yhteisöllistä ja yhteenkuuluvuutta vahvistavaa.

Olen aiemmin kirjoittanut musiikkiterapiakonferensseista vuonna 2018, 2020 sekä keväällä 2022.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend